Constructierapport

DakScan Zonne-energiesystemen

Het doel van de DakScan Zonne-energiesystemen van de dakbedekking is om de geschiktheid van het dak te beoordelen alsmede het aangeven van de resterende levensduurverwachting van het dakbedekkingssysteem in relatie tot het aan te brengen zonne-energiesysteem. Met het resultaat wordt een indicatie verkregen of het dak voorafgaande aan de plaatsing van het zonne-energiesysteem extra aandacht behoeft. Eventuele op het dak aanwezige voorzieningen worden geïnventariseerd met het oog op het nog steeds correct functioneren van deze voorzieningen na plaatsing van de systemen.

Na plaatsing van de systemen kunnen de daken andermaal worden geïnspecteerd op correcte plaatsing en de aanwezigheid van eventuele beschadigingen aan het dak.

Ariens Solar

Keizer Karelplein 32Q
6511 NH Nijmegen
Telefoon: + 31 (0)24-848 01 17
info@arienssolar.nl

Algemene voorwaarden

Natuurlijk zonne-energie!

Webdesign: Keizer Karel webdesign Nijmegen