Constructieberekening Zonnepanelen

Dakscan zonnepanelensysteem

Het doel van de DakScan is om de geschiktheid van het dak te beoordelen, alsmede het aangeven van de resterende levensduurverwachting van het dakbedekkingssysteem in relatie tot het aan te brengen zonne-energiesysteem. Met de DakScan verkrijgen we vóór de plaatsing van het zonne-energiesysteem een indicatie of het dak extra aandacht behoeft. Eventuele op het dak aanwezige voorzieningen worden geïnventariseerd met het oog op het nog steeds correct functioneren van deze voorzieningen na plaatsing van de systemen. 

Na plaatsing van de systemen kunnen de daken andermaal worden geïnspecteerd op correcte plaatsing en de aanwezigheid van eventuele beschadigingen aan het dak.