Haalbaarheidsanalyse

Hoe gaat onze haalbaarheidsanalyse in zijn werk?

Allereerst zullen wij altijd een bezoek brengen aan uw locatie om de situatie ter plekke te beoordelen. Daarnaast is een recente jaarnota van uw energieleverancier en – indien aanwezig – bouwkundige tekeningen van het dak in kwestie benodigd. Vervolgens maken we met behulp van luchtfoto’s en software een technisch ontwerp, dat duidelijk maakt hoeveel zonnestroom u kunt opwekken. Daarna werken we een op maat gemaakte business case uit. Die vertelt u onder meer wat het projectrendement en de terugverdientijd van de zonnepanelen zijn. Hierbij spiegelen we u geen gouden bergen voor, maar baseren we ons op realistische variabelen vanuit onze jarenlange ervaring met de ontwikkeling en realisatie van zon-PV-systemen. Wij vertrouwen zodanig op onze methode, dat we met inachtneming van strenge randvoorwaarden een opbrengst kunnen garanderen. Een subsidie voor zakelijke zonnepanelen zoals de SDE+ kan onderdeel uitmaken van de geprojecteerde kasstromen. Hierbij kunnen we u ook van dienst zijn. 

Vraagt u subsidie aan voor meer dan 0,5 MW of 500 kWp (in 1 of meerdere aanvragen)? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze aan uw aanvra(a)gen toe te voegen. 

Vraagt u in dezelfde openstellingsronde voor meer projecten (van verschillende categorieën) subsidie aan en komt de som van het totale vermogen van de productie-installaties hoger uit dan 0,5 MW of 500 kWp? Dan voegt u bij elke aanvraag een haalbaarheidsstudie toe.