Monitoring & Beheer

Onderhoudscontract zonnepanelen

Om uw zonnepanelen jarenlang optimaal te laten werken, biedt Ariens Solar verschillende diensten aan via een onderhoudscontract. 

Een zonnepaneleninstallatie ligt minimaal 25 jaar op het dak. Om ervoor te zorgen dat het PV-systeem in deze periode conform of boven verwachtingen presteert, zal er de nodige aandacht aan moeten worden besteed. Denk hierbij aan het volgen en analyseren van de opbrengsten van de zonnepanelen, het voorkomen, signaleren en verhelpen van eventuele storingen en het reinigen van de diverse systeemcomponenten. 

Concreet biedt Ariens Solar onderstaande diensten aan via een onderhoudscontract. 

Monitoring en bewaking

Alle door ons geïnstalleerde systemen kunnen standaard via het internet gemonitord worden. Wanneer u geen onderhoudscontract heeft, zal Ariens Solar slechts reactief optreden en u informeren over een actueel probleem. Indien nodig, kunnen wij dan ad-hoc de storing verhelpen. Al naar gelang de aard van de storing, zullen hier kosten aan verbonden zijn. Indien u een monitoringcontract afsluit, zullen er extra software en services geconfigureerd worden, waarmee uw PV-systeem continu gemeten en actief bewaakt wordt. Ariens Solar maakt gebruik van de monitoring tool Solar Control.

Solar Control maakt optimaal gebruik van de performance data die door de omvormers gegenereerd wordt, bijvoorbeeld stringspanningen en -stromen, temperaturen en opbrengsten. In één oogopslag is de status van al uw systemen te zien!

Monitoring en bewaking gaat concreet om:

  • Dagelijkse uitlezing van de energieproductie en eventueel additionele relevante informatie over de technische status van het systeem (status omvormer(s), panelen, spanningsafwijkingen etc.); 
  • Dagelijkse controle van de verwachte energieproductie (gebaseerd op lokale weersomstandigheden) en werkelijke energieproductie; 
  • Bij afwijkingen zal het team nadere analyses uitvoeren om de oorzaak te achterhalen. Hieruit kunnen acties volgen (indien sprake is van een storing of ander afwijkend gedrag van het systeem). 

Service en Onderhoud

Het op afstand meten en analyseren van uw zonnepaneleninstallatie geeft doorgaans goede informatie, maar moet worden aangevuld met regelmatige locatiebezoeken om ter plekke vast te kunnen stellen of alles in orde is. Bij service en onderhoud vinden deze locatiebezoeken plaats en worden de acties uitgevoerd die nodig zijn om afwijkingen en/of storingen te verhelpen: 

  • Jaarlijkse visuele inspectie van het PV-systeem op locatie, waarbij alle systeemcomponenten gecontroleerd worden; 
  • Periodiek reinigen van het systeem (indien nodig) waarbij de zonnepanelen worden gewassen en de omvormers worden schoongespoten (verwijdering van aangetrokken stof); 
  • In geval van vastgestelde storing (tijdens locatiebezoek of uit voorgaande monitoring en bewaking) zal opdracht gegeven worden aan een (lokale) installateur voor het verhelpen van de storing. Dit vindt steeds plaats in overleg met de opdrachtgever; 
  • Ariens Solar zal de werkzaamheden, indien nodig, aan het systeem coördineren en zodra afgerond terugkoppelen aan de opdrachtgever; 
  • Waar sprake is van defecte onderdelen die onder de garantie vallen, zal Ariens Solar dit namens opdrachtgever afstemmen met de installateur en/of zonnepanelen leverancier en zich inspannen dit onder de garantiekwestie op te lossen.