Subsidie op Zonnepanelen

Subsidie op Zonnepanelen

In onze haalbaarheidsanalyse worden de subsidies waarvoor uw bedrijf in aanmerking komt, beoordeeld en toegepast. Tevens komen deze tot uiting in de rendementsberekeningen. Ariens Solar faciliteert ook de subsidieaanvraag.

De strekking van de zakelijke subsidie

Bijna alle zakelijke subsidies op zonnepanelen hebben te maken met een extra fiscale aftrek. De onderneming zal dus winst moeten maken (of inkomen moeten hebben). Draait de onderneming al verlies, dan zijn de subsidies minder of niet interessant. De hoogte van de subsidie is dus afhankelijk van de belastingdruk van de onderneming en of u verliezen in de toekomst nog mag verrekenen. 

Uw terugverdientijd

Uw beslissing om te investeren in zonnepanelen is natuurlijk ook afhankelijk van de te verwachten terugverdientijd. Om dit te berekenen zult u vooral moeten kijken naar wat uw verbruik is. De hoogte van uw verbruik bepaalt namelijk in welke tariefgroep van energiebelasting u valt, ofwel het bedrag dat u betaalt voor een kilowattuur. 

SDE subsidieaanvraag grootverbruikers

Vanaf augustus 2022 is er wederom subsidie beschikbaar voor zonnepanelenprojecten. De SDE++ subsidie. Dankzij de SDE++ wordt het investeren in PV-installaties ook voor grootverbruikers rendabel. Via de SDE++ kunt u 15 jaar lang een vergoeding ontvangen. Ariens Solar faciliteert ook de subsidie aanvraag. 

De SDE+-subsidie werkt in 2022 wederom volgens een tendersysteem: producenten van duurzame energie concurreren om het subsidiebudget. Wie een lagere subsidie aanvraagt, maakt meer kans op toekenning. Er is gewoonlijk veel belangstelling voor de SDE+. Over het algemeen wordt er meer subsidie aangevraagd dan dat er beschikbaar is. Het is daarom belangrijk dat u van tevoren weet welk subsidiebedrag u nodig heeft om de aanschaf van een PV-installatie rendabel te maken. Wij kunnen u hier bij helpen. 

Wilt u in 2022 een SDE++-subsidie aanvragen voor een PV-installatie? 

Het proces van de aanvraag: 

 • Wij informeren u over de (financiële) mogelijkheden van een PV-systeem 
 • Wij bepalen welk vermogen u kunt installeren aan de hand van uw dakoppervlakte, stroomverbruik en budget 
 • Het SDE++ machtigingsformulier wordt ingevuld, zodat de subsidie aangevraagd kan worden 
 • Na toekenning SDE++-subsidie maken wij een afspraak met u en sturen wij u een offerte op maat 
 • Na installatie wordt het PV-systeem aangemeld bij CertiQ en krijgt u gedurende 15 jaar subsidie 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA)

Elke ondernemer, of hij nu investeert in zonnepanelen of niet, heeft elk boekjaar te maken met de KIA. Dit is de aftrek die u jaarlijks kunt doen voor bedrijfsmiddelen. Niet alle bedrijfsmiddelen komen hiervoor in aanmerking, maar zonnepanelen vallen hier wel onder. Het bedrag dat u terugkrijgt hangt af van hoeveel je hebt geïnvesteerd.  

Om in 2024 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) moet u een bedrag tussen € 2.801 en € 387.580 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In de tabel vindt u de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek. 

Investering

– Niet meer dan € 2.800 
€ 2.801 t/m € 69.765 
– € 69.766 t/m € 129.194 
€ 129.195 t/m € 387.580 

meer dan € 387.580 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

0% 
28% van het investeringsbedrag 
€ 19.535 
– € 19.535 verminderd met 7,56% van het deel 
van het investeringsbedrag boven de € 129.195 
0% 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen met zonnepanelen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 11% voordeel op. Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 40% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving. 

Voor 2024 is er een budget van € 149 miljoen.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Bent u een rechtspersoon? Dan kunt u met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) uw gebouw verduurzamen met een kleinschalig zonnepanelenproject. De subsidie voor zonnepanelen kunt u aanvragen tot en met 31 december 2023.  

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie: 

 • Zakelijke partijen komen in aanmerking voor subsidie voor zonnepanelen. Dit geldt voor alle rechtspersonen, maar ook de maatschap, stichting, vof en cv. 
 • De installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht door fotovoltaïsche zonnepanelen zijn aangebracht op of aan een gebouw. 
 • De zonnepanelen laat u aansluiten op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting). 
 • Het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaanvraag is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag. 
 • De installatie laat u uitvoeren door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen. 
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de zonnepanelen. 
 • U moet de zonnepanelen in gebruik nemen binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen. 
 • U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor dit apparaat heeft ontvangen.