Verzekeringen

Ariens Solar biedt verzekeringen op maat

Ter bescherming van uw zonnepaneelinstallatie en zekerstelling van uw inkomsten biedt Ariens Solar een zonnepanelenverzekering op maat, zodat u zelf kunt bepalen of en hoe u uw installatie wilt verzekeren. Zo wordt onder meer schade door van buitenkomend onheil, productieverlies en eigen gebrek gedekt.

Operationeel all risk-verzekering

De operationeel all risk-verzekering is een uitgebreide zonnepanelenverzekering die het volgende dekt: 

 • materiële schade als gevolg van een van buitenkomend onheil, zoals diefstal, brand, vandalisme, sabotage, hagel, wind, storm, sneeuwdruk, blikseminslag, overspanning, ontploffing en explosie, operationele fouten en aanvreten van kabels door dieren; 
 • productieverlies als gevolg van materiële schade; 
  extra dekkingen waaronder dekking voor natuurrampen, reserveonderdelen, bereddingskosten, opruimingskosten, overwerk en/of express zendingen, technische onverenigbaarheid en zoekkosten. 

Eigen gebrek zonnepanelenverzekering

Indien gecertificeerde panelen worden gebruikt, kan een optionele eigen gebrek-dekking worden afgesloten als uitbreiding op de operationele allrisk-verzekering. 

 • ondersteunt de fabrieksgarantie (modulen tot max. 20 jaar, omvormers max. 7,5 jaar); 
 • vergoedt gevolgschade, zoals arbeidsloon, transportkosten en productieverlies, in geval van een eigen gebrek en voor zover niet door de fabrikant vergoed; 
 • vergoedt defecte panelen of omvormers, als gevolg van eigen gebrek, in geval van faillissement van de fabrikant; 
 • zal niet worden beëindigd in geval van faillissement van de fabrikant (insolventiedekking). 

Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheids-verzekering

Als eigenaar van een zonnestroominstallatie loopt u specifieke aansprakelijkheidsrisico’s. U bent namelijk aansprakelijk indien er door uw installatie schade wordt veroorzaakt aan derden. Een voorbeeld hiervan is een paneel dat van uw dakinstallatie waait en op het hoofd van iemand belandt. U zult vervolgens worden aangesproken voor de door hem/haar geleden schade. Met een aansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen de financiële gevolgen hiervan. 

PV Performance garantie

De opbrengst van een zonnepanelenproject is onder andere afhankelijk van de zonnestraling en individuele risico’s die de prestatie van het systeem kunnen beïnvloeden. Als een van de genoemde gevaren zorgt voor daling van het werkelijke rendement tot onder het verzekerde niveau, zal deze verzekering dergelijke verliezen compenseren. 
Voordelen van de PV Performance guarantee zijn: 

 • Garandeert MWh op energieproductie; 
 • Onderschreven op een enkel project of portfolio van projecten; 
 • Flexibele structuur in termen van eigen risico en limieten; 
 • Niet-opzegbare polis met A-rated verzekeraar. 

PV Performance warranty

De PV Performance warranty verzekering beschermt investeerders in solar parken tegen het faillissement van module fabrikanten. Verzekerde risico’s zijn: gebrekkige productie, materiële gebreken, materiaalveroudering.