Sectoren

In welke sectoren zijn wij actief?

Industrieel

Bedrijven die een grote stroombehoefte hebben en beschikken over een groot dakoppervlak, kunnen met het plaatsen van zonnepanelen een veilige en zeer rendabele investering doen!

Agrarisch

Agrariërs met grote loodsen, ligbox stallen en kap- of veldschuren met veel dakoppervlak kunnen het jaarverbruik grotendeels compenseren door het gebruik van zonnepanelen.

Retail

Bedrijven binnen de retailsector, bevinden zich vaak in grote panden. Vooral in de foodbranche wordt er overdag in de warmere perioden van het jaar veel energie verbruikt om voedingsmiddelen te koelen.

Industrieel

Stroombehoefte

Bedrijven met een grote stroombehoefte en die beschikken over een groot dakoppervlak, kunnen met het plaatsen van zonnepanelen een zeer rendabele investering doen.

Zonnestroom

Industriële bedrijven hebben vaak een grote stroombehoefte. Meestal gaat dit samen met een relatief groot bedrijfspand en dus een groot dakoppervlak. Er is dus vaak ook ruimte om een (groot) gedeelte van de stroombehoefte op te wekken op het dak middels zonnepanelen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) speelt ook hier een steeds belangrijkere rol. Een zakelijke investering in zonnepanelen is niet alleen financieel interessant, het zal ook een positief effect hebben op uw onderneming.

Agrarisch

Jaarverbruik compenseren

In zijn algemeenheid hebben agrariërs vaak grote loodsen, ligbox stallen en kap- of veldschuren met veel dakoppervlak. In de meeste gevallen kan met zonnepanelen elektriciteit worden geproduceerd die het jaarverbruik grotendeels kan compenseren.

Energieverbruik tijdens oogsten

Bij akkerbouwers vertoont het energieverbruik een piek tijdens de oogst maanden september en oktober doordat de oogst goed geventileerd moet worden;

Energieverbruik bij temperatuurmarge

Het energieverbruik bij fruittelers vertoont een piek tijdens de oogstmaanden september en oktober, doordat de oogst bewaard en gekoeld moet worden binnen een bepaalde temperatuurmarge.

Dagelijkse energieverbruiksprofiel

Het dagelijkse energieverbruiksprofiel bij veehouders hangt af van bijvoorbeeld de manier en tijdstip van melken, het gebruik van ventilatie/luchtwassers, voer- en sorteersystemen.

Retail

Energieverbruik voor koelen voedingsmiddelen

Bedrijven, werkzaam binnen de retailsector, bevinden zich vaak in grote panden met veelal platte daken. Vooral in de foodbranche wordt er overdag in de warmere perioden van het jaar veel energie verbruikt om voedingsmiddelen te koelen.

Zonnestroom

Zonnestroom op het dak is zichtbaar en particulieren staan hier positief tegenover. Dit is goed voor het imago van het bedrijf. Ariens Solar kan via een digitaal PV display de opgewekte zonne-energie in een openbare ruimte aan het winkelend publiek presenteren, desgewenst aangevuld met eigen content.